LEGE-OHARRA

1.- Informazio-eskubidea

Jakinarazten dizugu Web Gune haonen titulartasuna Asociación Junior Empresa STROM -ek (aurrerantzean, STROM) duela, G95935201 IFZ eta helbide soziala Uribitarte kalea 6, 2. solairua, Bilbo, Bizkaia duena. Web Gunean sartzeak eta/edo erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio, eta sarbide eta/edo erabilera horretatik lege-ohar hau onartzen du. Erabiltzailea honako helbide elektroniko honen bidez jar daiteke harremanetan: Nacho@wearestrom.com

2.- Web Gunearen erabilera

Erabiltzaileak bere gain hartzen du Web Gunea erabiltzeko erantzukizuna. Web Orrialdeak hainbat testu, grafiko, marrazki, diseinu, argazki, multimedia-eduki eta informaziotarako (aurrerantzean, “Edukiak”) sarbidea eman dezake, baita Erabiltzaileak eskura ditzakeen beste batzuentzako ere.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Web Gunearen bidez eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko, eta adierazpen gisa baina ez mugatzaile gisa, ez erabiltzeko (i) legez kontrako, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan; (ii) Web Gunearen, bere hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragiteko, (iii) kalteak eragin ditzaketen sistema fisiko edo logikoak sartzeko, (IV) honako hauen datuak atzitzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea; (v) komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitu edo kopiatzea, banatzea, jendeari sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta ez badago, behintzat, STROM elkartearen baimena; (VI) Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei lotutako edukiak eta Edukiei gehitutako GMren edo hirugarrenen eskubide horien gainerako identifikazio-datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukietan sar daitekeen edozein informazio-mekanismo ere. STROM elkarteak eskubidea izango du legearen arabera aipatutako edozein jokabide ikertzeko eta salatzeko, bai eta agintariei jarduketa horien ikerketan laguntzeko ere.

STROM elkarteak aldi baterako eten ahal izango du, aldez aurretik jakinarazi gabe, Web Guneko irisgarritasuna, mantentze-, konpontze-, eguneratze- edo hobetze-lanak direla eta. Hala eta guztiz ere, inguruabarrek uzten badute, STROM elkarteak erabiltzaileari jakinaraziko dio, behar besteko aurrerapenaz, zerbitzuak eteteko aurreikusitako eguna. STROM elkarteak ez du bere gain hartuko Erabiltzaileek Web Gunean sartutako edukiekin egin dezaketen erabileraren erantzukizunik.

3.- Jabetza intelektuala

Web Gune honetako edukiaren jabetza intelektualeko eskubide guztiak eta haien diseinu grafikoa honako hauenak dira: STROM elkartearenak edo horiek erabiltzeko baimena eman duen hirugarren batenak; beraz, STROM elkarteari dagokio horiek ustiatzeko eskubideak esklusiboki baliatzea.

Horregatik, eta Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan, Markei buruzko abenduaren 7ko 17/2001 Legean eta jabetza intelektual eta industrialaren arloko legeria osagarrian xedatutakoaren arabera, debekatuta dago erreprodukzioa, eskualdaketa, egokitzapena, itzulpena, banaketa, komunikazio publikoa, Web Gunean jasotako edozein eduki eskura jartzeko edo beste edozein ustiapen edo aldaketa egiteko modalitatea barne, osorik edo zati batean eta/edo beste edozein ustiapen eta/edo aldarazpen, baldin eta ez bada aldez aurretik berariazko baimenik ematen Web Gunean jasotako edozein eduki erabiltzeko, ez du inolako lizentziarik edo baimenik ematen bere jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen gainean, ez eta Web Gunearekin, zerbitzuekin edo edukiekin zerikusia duen beste edozein jabetza edo eskubideren gainean ere. Erabiltzaileek emandako edukiei dagozkien jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen legitimitatea erabiltzaileen erantzukizuna da, eta, beraz, Erabiltzaileak Web Gunean edukiak legez kontra erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egiten duten edozein erreklamazio ez du aintzat hartuko.

4.- Erantzukizuna eta Bermeak

STROM elkarteak adierazten du beharrezko neurriak hartu dituela, bere ahalbideen eta teknologiaren egoeraren barruan, bere Web Guneak behar bezala funtziona dezan, bai eta birusik eta osagai kaltegarririk ez egotea ere. Hala ere, honako hauen erantzule ezin da izan: (i) Edukien eta Zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna; (ii) Eduki horietan akatsik ez egotea, ezta gerta daitekeen edozein akats zuzentzea ere; (iii) birusik eta/edo gainerako osagai kaltegarririk ez egotea; (iv) STROM elkarteko segurtasun-sistemak urratzen dituen edozein pertsonak eragindako kalteak.

STROM elkarteak ez du bere gain hartzen Web Gunean dauden beste web orri batzuetarako esteken gaineko erantzukizunik, eta Erabiltzaileari beste webgune batzuetara jo ahal izango dio, baldin eta horien gaineko inolako kontrolik ez badu. Hori dela eta, Erabiltzailea bere erantzukizunpean sartzen da edukian eta haietan ezarritako erabilera-baldintzetan.

5.- Iraupena eta aldaketa

Lege-ohar hau mugagabea izango da, eta bertan zehaztutako baldintzetan aldaketak egin ahal izango dira. Argitaratzen den unetik aurrera jarriko dira indarrean. STROM elarteak edukiak eta ematen dituen zerbitzuak ezabatu, gehitu edo aldatu ahal izango ditu, bai eta horiek aurkitzeko edo aurkezteko modua ere. Indarrean daudela ulertuko da Erabiltzailea Gunean sartzen den unean argitaratuta dauden baldintzak. Web Orrialdera sartzea eta/edo hura erabiltzea Erabiltzaileak Lege Ohar hau eta horren baldintzak eta, hala badagokio, horietan egindako aldaketak onartzea izango da.